גיל ה.פרויקטים | רחוב ניר, אזה"ת באר טוביה,מבני תעשייה, קומה 2

טלפון: 08-8034000 | פקס: 08-8034040 | נייד: 050-9488511

מען למכתבים: תמורים 79860